AdobeStock_181785078

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA- KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Z ELEMENTAMI INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ , ZARZĄDZANIE STRESEM, ASERTYWNOŚĆ

Komunikacja interpersonalna jest podstawą wszelkich interakcji między ludźmi. Jest też uniwersalnym narzędziem, które wykorzystujemy niezależnie od tego, czym się zajmujemy. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj jakiekolwiek stanowisko, którego efekty pracy nie są powiązane z efektami pracy innych osób.

Niezależnie od celu, w jakim się komunikujemy (aby informować, wyjaśniać, negocjować, wspierać czy motywować) porozumiewanie się stanowi podstawę naszych relacji w życiu prywatnym, jak i na gruncie zawodowym.

Znajomość zasad efektywnej komunikacji, umiejętne słuchanie, prowadzenie dyskusji czy też asertywne wyrażanie własnego zdania to niezwykle wartościowe i niezbędne umiejętności , aby budować zdrowe relacje z innymi i odnosić życiowe sukcesy. Wiedza o rządzących komunikacją interpersonalną zasadach, uwzględniających cechy osobowe, psychologię emocji oraz umiejętności poprawnego konstruowania oraz odbierania komunikatów oraz spójność treści i formy, aby to co chcemy powiedzieć było tym, co rzeczywiście mówimy – to obszar, który powinniśmy stale rozwijać należy rozwijać.

Celem warsztatów będzie nabycie niezbędnej wiedzy z zakresu psychologii emocji, inteligencji emocjonalnej, źródeł powstawania konfliktów oraz wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, wpływających na efekty i jakość naszych relacji.

Uczestnicy zrozumieją, jak duże znaczenie w komunikacji odgrywają nasze myśli i przekonania, otrzymają narzędzia pozwalające na skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych z konfliktem oraz poznają zasady budowania autorytetu/ marki własnej w życiu prywatnym i zawodowym.

Warsztat szkoleniowy pokaże uczestnikom, w jaki sposób ludzie mogą na siebie oddziaływać, z czego składa się komunikacja międzyludzka oraz jak rozwijać inteligencję emocjonalną. Uczestnicy  szkolenia zapoznają się też w praktyce z najskuteczniejszymi stylami i strategiami komunikacyjnymi, umożliwiającymi dokładne zrozumienie drugiej strony.

Zdolność do efektywnego komunikowania się nigdy wcześniej nie była tak istotna, jak dziś! Chcesz poznać:

 • swój osobisty potencjał w zakresie komunikacji interpersonalnej?
 • jak dzięki komunikacji osiągnąć sukces w budowaniu relacji?
 • w jaki sposób możesz świadomie zarządzać komunikacją niewerbalną, by wzbudzać
  zaufanie i sympatię?
 • czym jest konstruktywna informacja zwrotna?
 • różnice między słyszeniem a słuchaniem?
 • parafrazę, aby móc wpływać na redukcję konfliktów i nieporozumień?
 • zrozumianym i zrozumiałym w kontaktach interpersonalnych? J
 • w jaki sposób zbudować dobre relacje z rozmówcą i jak słowami wpływać na zachowanie innych?
 • jak powstają emocje i jak nimi zarządzać w zgodzie z samym sobą?
 • czym jest stres, skąd się bierze wypalenie zawodowe i jak temu zapobiegać?
 • sposoby na wykorzystanie i rozwijanie inteligencji emocjonalnej?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 • uświadomią sobie znaczenie umiejętności porozumiewania się i jej wpływu na budowanie
  relacji międzyludzkich,
 • nauczą się wykorzystywać zasady poprawnej komunikacji niewerbalnej w budowaniu
  marki własnej/ autorytetu
 • poznają techniki zadawania efektywnych pytań oraz korzyści z aktywnego słuchania
 • nauczą się świadomego zarządzania komunikacją werbalną i niewerbalną,
 • zdobędą praktyczne umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • zapoznają się z zasadami asertywnej komunikacji
 • nauczą się wykorzystywać inteligencję emocjonalną w celu poprawy komunikacji
  interpersonalnej
 • zapoznają się z przyczynami powstawania stresu, jego następstwami oraz możliwościami jego redukcji w szybki i skuteczny sposób
 • nauczą się świadomie kreować swoją postawę oraz wypracują własny model wizerunku

Czas trwania:
2 dni (16 h)

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1100 zł brutto / os (zw. z VAT)

Cena szkolenia zawiera:

 • •pakiet materiałów szkoleniowych,
 • obiad + przerwy kawowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • indywidualne konsultacje z trenerem w dniu trwania szkolenia

Metodologia prowadzenia szkolenia:
Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne
aktywne metody warsztatowe. Zgodnie z Cyklem KOLBA, by zagwarantować SKUTECZNOŚĆ
szkolenia:
20% czasu – poświęcamy teorii
80 % czasu poświęcone jest na:
– symulacje, – mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe,
– dyskusje moderowane przez trenera, – burze mózgów,- case study.

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz
pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.
Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera
będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

! Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod
coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ ŹRÓDŁEM SUKCESÓW W BUDOWANIU RELACJI

 • Znaczenie komunikowania się w budowaniu relacji
 • Efektywna komunikacja a „bariery” komunikacyjne
 • Komunikacja to nie tylko słowa, jak wykorzystać świadomie przekaz niewerbalny
 • Jak się porozumieć, gdy nie ma „chemii” Czym są style komunikowania? Ich
  znaczenie w efektywnej współpracy zespołu
 • Autodiagnoza własnego stylu komunikacyjnego. Macierz zachowań i reakcji a styl
  osobowościowy
 • Rapport, jako podstawa zrozumienia, budowania relacji oraz wywierania wpływu

KOMUNIKACJA WERBALNA VS. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

 • Anatomia wypowiedzi
 • Słowa niosą moc – co mówić, aby nas słuchano
 • Wykorzystanie języka wpływu i perswazji
 • Fakty a ich interpretacja – skąd się biorą zniekształcenia w komunikacji werbalnej i jak je eliminować.

AKTYWNE SŁUCHANIE

 • Znaczenie słuchania – zasady rządzące aktywnym słuchaniem.
 • Sztuka zadawania pytań – siła DOBRYCH pytań w komunikacji.
 • Korzyści z zadawania pytań.
 • Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Technika parafrazy a wspólne zrozumienie komunikatów.
 • Prowadzenie rozmów poprzez zadawanie pytań.

ROLA INFORMACJI ZWROTNEJ W KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ I BUDOWANIU RELACJI

Dobra” i „zła” informacja zwrotna – cechy.

 • Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej w trudnych sytuacjach
 • Krytyczna informacja zwrotna
 • Pochwały i okazywanie uznania – jak to działa na innych.

ASERTYWNA KOMUNIKACJA W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH

 • Czym jest asertywność?
 • Asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikat JA.
 • Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych.
 • Metody mówienia NIE w ujęciu asertywnym
 • Nierealne żądania. Obrona przed szantażem, manipulacją i agresją.
 • Jak skutecznie kontrolować rozmowę?
 • Asertywna komunikacja bez nieporozumień. Informacja zwrotna i inne komunikaty asertywne .

SYTUACJE TRUDNE I KONFLIKTOWE I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA

 • skąd się biorą konflikty i jak im zapobiegać
 • rodzaje sytuacji trudnych i konfliktowych
 • analiza i sposoby rozwiązania konfliktów w praktyce

AUTOPREZENTACJA JAKO ŚWIADOMY KOMUNIKAT

 • Co komunikujemy innym
 • Czym jest wizerunek własny
 • Poczucie własnej wartości a wizerunek
 • Rola wizerunku w życiu zawodowym
 • Budowanie wiarygodności
  • Elementy komunikacji niewerbalnej i werbalnej
  • Spójność komunikatów. Znaczenie gestów, praca głosem, parajęzyk

KOMPETENCJE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

Kompetencje psychologiczne (relacje z samym sobą)

 • Samoświadomość
 • Samoocena
 • Samokontrola lub Samoregulacja

 

Kompetencje prakseologiczne (inaczej kompetencje działania-nasz stosunek do
zadań, wyzwań i działań)

 • Motywacja
 • Zdolności adaptacyjne
 • Sumienność

Kompetencje społeczne (relacje z innymi)

 • Empatia
 • Asertywność
 • Perswazja
 • Przywództwo
 • Współpraca

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI. STRES
· po co nam emocje
· ABC emocji – metody pracy
· skąd się bierze stres
· stres pozytywny i negatywny
techniki rozładowania stresu

PROWADZĄCY:

Coach Kryzysowy™, Trener Relacji i Rozwoju osobistego
Od 1990 r. nieustannie pracuję z ludźmi zgłębiając obszar budowania zdrowych relacji i rozwoju komunikacji interpersonalnej. Przez kilka lat zarządzałam pracą specjalistów i menedżerów,
rekrutując, wdrażając, szkoląc, motywując i oceniając.

Od kilkunastu lat projektuję i prowadzę szkolenia z efektywnej komunikacji, budowania relacji w sprzedaży i inteligentnego zarządzania.

Wprowadzam do szkoleń elementy NLP, metody coachingowe, zarządzanie stresem, kryzysem oraz inteligencję emocjonalną – najskuteczniejszy gwarant sukcesu.

Jestem osobą niezwykle komunikatywną, kreatywną z dużym poczuciem misji, ale też odpowiednią dawką humoru niezbędną w pracy z ludźmi. Jako zadaniowiec skupiam się i dążę do wyznaczonego celu. Jako akredytowany Coach Kryzysowy™ oraz Trener Relacji i Rozwoju osobistego specjalizuję się w kryzysach emocjonalnych w życiu prywatnym i zawodowym. Swoich Klientów wspieram w budowaniu poczucia własnej wartości, rozwoju osobistym i zawodowym. Pracuję z osobami zmagającymi się z chronicznym stresem, konfliktami i kryzysami w pracy, a także wypaleniem zawodowym. Uczę, jak pracować ze stresem, pokonywać życiowe bariery, rozwijać talenty i budować zdrowe relacje międzyludzkie.

Posiadane certyfikaty:
Coach ICI – International Association of Coaching Institutes
Coach Kryzysowy ™– Polskie Towarzystwo Coachingu Kryzysowego
Practitioner of Art of NLP – Polskie Stowarzyszenie NLP i International Association of NLP Institutes
Trener Zarządzania – Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

 

Kim jesteśmy?

Grupę Szkoleniowa SOLBERG tworzą ludzie, którzy w branży szkoleniowej pracują od lat. Nasi
trenerzy posiadają często ponad 20-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Jesteśmy
dynamiczni, otwarci, kreatywni a naszą wspólną pasją jest organizowanie szkoleń.

Grupa Szkoleniowa SOLBERG to zespół wyselekcjonowanych trenerów, coachów, doradców i
wysokiej klasy ekspertów posiadających doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne
zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych.

Co ważne, trenerzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, by inspirować naszych
Klientów do osiągania lepszych rezultatów biznesowych. Posiadają również ugruntowane
doświadczenie szkoleniowe, w ramach którego wypracowali wiele aktywizujących i
niestandardowych metody pracy, docenianych przez uczestników.

 • Należymy do grona firm szkoleniowych posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.24/00207/2014
 • Wszystkie nasze szkolenia mogą być finansowane przez KFS

Udostępnij