Komunikacja wewnątrzfirmowa- komunikacja, współpraca i budowanie konstruktywnych relacji w miejscu pracy

1 dzień (8h)

990 zł
online: 990 zł

+ 23 % VAT
 • pakiet materiałów szkoleniowych, karty pracy,
  skrypt poszkoleniowy
 • obiad + przerwy kawowe
  (nie dotyczy szkolenia w wersji ONLINE),
 • certyfikat ukończenia szkolenia, 
  możliwość indywidualnych konsultacji
  z trenerem w dniu szkolenia
  oraz ankietowe badanie potrzeb uczestnika

Dostarczane narzędzia:

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z technikami i zasadami skutecznej komunikacji w zespole oraz czynnikami sprzyjającymi efektywnej komunikacji. Uczestnicy nauczą się, w jaki sposób rozpoznawać i unikać błędów oraz jak eliminować bariery komunikacyjne. Szkolenie ma na celu także: uświadomienie roli dokładnego przekazywania informacji dla efektywnej pracy zespołu i jego członków oraz konieczność posiadania zasad pracy w zespole.

Uczestnicy

Szkolenie dla każdej osoby chcącej poprawić relacje w miejscu pracy, wypracować narzędzia pozwalające budować pozytywne relacje w miejscu pracy.

Terminy

23.08.2024 on- line
25.10.2024 Kraków

zapytaj o szkolenie dla Twojej firmy

Program szkolenia

 

 • Znaczenie komunikowania się w budowaniu relacji
 • Efektywna komunikacja a „bariery” komunikacyjne
 • Komunikacja to nie tylko słowa, jak wykorzystać świadomie przekaz niewerbalny
 • Style komunikowania- ich znaczenie w efektywnej współpracy zespołu
 •  
 • Słowa niosą moc – co mówić, aby nas słuchano
 • Wykorzystanie języka wpływu i perswazji
 • Sztuka zadawania właściwych pytań

 

 • Etapy formowania się zespołu
 • Role zespołowe
 • Określenie cech efektywnych zespołów
 • Relacje wpływają na cały zespół
 • Doceniaj wysiłki- zauważaj starania
 • Asertywna komunikacja w kontaktach ze współpracownikami
 • Różnice między grupą ludzi, a zespołem,
 • Cele, zadania – perspektywa indywidualna i zespołowa
 • Dlaczego warto budować zespół,
 • Kompetencje miękkie w budowaniu siły zespołu: cierpliwość, asertywność, kreatywność…
 • Filary efektywnej pracy zespołowej,
 • Zagrożenia w budowaniu siły zespołu,
 • Moja rola i pozycja w zespole i jego wpływ na wynik końcowy,
 • Małe rzeczy o wielkim znaczeniu – uważność, feedback, zmienność

Metodologia prowadzenia szkolenia

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe.

- symulacje, mini- wykłady
- ćwiczenia
- prace indywidualne, w parach i grupowe,
- dyskusje moderowane przez trenera,
- burze mózgów,
- case study.


Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.
Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.


Zasadą pracy na naszych szkoleniach jest wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera ma charakter motywującyotwierający na rozwój. Małe grupy szkoleniowe pozwalają nam na dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb naszych uczestników.Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod  coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.

Kim jesteśmy?


Grupę Szkoleniowa SOLBERG
tworzą ludzie, którzy w branży szkoleniowej pracują od lat. Nasi trenerzy posiadają często ponad 20-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej.


Grupa Szkoleniowa SOLBERG to zespół wyselekcjonowanych trenerów, coachów, doradców i wysokiej klasy ekspertów posiadających doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych.


Co ważne, trenerzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, by inspirować naszych Klientów do osiągania lepszych rezultatów biznesowych. Posiadają również ugruntowane doświadczenie szkoleniowe, w ramach którego wypracowali wiele aktywizujących i niestandardowych metody pracy, docenianych przez uczestników.


Atutem naszej kadry jest również wieloletnie doświadczenie w realizacji usług doradczoszkoleniowych w zakresie rozwoju organizacji. To kreatywni profesjonaliści potrafiący spojrzeć na funkcjonowanie organizacji, jak i pracowników z wielu perspektyw.


! Należymy do grona firm szkoleniowych posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.24/00207/2014

To szkolenie możemy zorganizować specjalnie dla Twojej firmy. Dopasujemy program, czas i miejsce do Twoich potrzeb. Wszystkie nasze szkolenia mogą być finansowane przez KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY oraz bony rozwojowe, bony szkoleniowe. Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania usług szkoleniowych oraz doradczych​.

Masz pytania
dotyczące
szkolenia?​

Napisz

do Nas

lub
zadzwoń

Pobierz potrzebne dokumenty