Efektywność osobista

Pobierz programCzas trwania:
2 dni- 16 h

 

Najbliższe terminy:


 • 28-29/11/2019 KRAKÓW
 • 29-30/01/2020 WARSZAWA
 • 02-03/03/2020 Kraków

 

Szukasz innej lokalizacji lub terminu?

Napisz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. -  wspólnie poszukamy korzystnego rozwiązania lub utworzymy dodatkowy termin szkolenia otwartego
EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA-

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Z ELEMENTAMI INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ, ZARZĄDZANIE STRESEM, ASERTYWNOŚĆ


Komunikacja interpersonalna jest podstawą wszelkich interakcji między ludźmi. Jest też  uniwersalnym narzędziem, które wykorzystujemy niezależnie od tego, czym się zajmujemy. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj jakiekolwiek stanowisko, którego efekty pracy nie są powiązane z efektami pracy innych osób.

Niezależnie od celu, w jakim się komunikujemy (aby informować, wyjaśniać, negocjować, wspierać czy motywować) porozumiewanie się stanowi podstawę naszych relacji w życiu prywatnym, jak i na gruncie zawodowym.

Znajomość zasad efektywnej komunikacji, umiejętne słuchanie, prowadzenie dyskusji czy też  asertywne wyrażanie własnego zdania to niezwykle wartościowe i niezbędne umiejętności , aby budować zdrowe relacje z innymi  i odnosić życiowe sukcesy.  Wiedza o rządzących komunikacją interpersonalną zasadach, uwzględniających cechy osobowe, psychologię emocji  oraz umiejętności poprawnego konstruowania oraz odbierania komunikatów oraz spójność treści i formy, aby to co chcemy powiedzieć było tym, co rzeczywiście mówimy - to obszar, który powinniśmy stale rozwijać należy rozwijać.


Celem warsztatów będzie nabycie niezbędnej wiedzy z zakresu psychologii emocji, inteligencji emocjonalnej, źródeł powstawania konfliktów oraz wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, wpływających na efekty i jakość naszych relacji.


Uczestnicy zrozumieją, jak duże znaczenie w komunikacji odgrywają nasze myśli i przekonania, otrzymają narzędzia pozwalające na skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych z konfliktem oraz poznają zasady budowania autorytetu/ marki własnej w życiu prywatnym i zawodowym. 

Warsztat szkoleniowy pokaże uczestnikom, w jaki sposób ludzie mogą na siebie oddziaływać, z czego składa się komunikacja międzyludzka oraz jak rozwijać inteligencję emocjonalną. Uczestnicy szkolenia zapoznają się też w praktyce z najskuteczniejszymi stylami i strategiami komunikacyjnymi, umożliwiającymi dokładne zrozumienie drugiej strony.Zdolność do efektywnego komunikowania się nigdy wcześniej nie była tak istotna, jak dziś! Chcesz poznać: 

·         swój osobisty potencjał w zakresie komunikacji interpersonalnej?

·         jak dzięki komunikacji osiągnąć sukces w budowaniu relacji?

·         w jaki sposób możesz świadomie zarządzać komunikacją niewerbalną, by wzbudzać zaufanie i sympatię?

·         czym jest konstruktywna informacja zwrotna?

·         różnice między słyszeniem a słuchaniem?

·         parafrazę, aby móc wpływać na redukcję konfliktów i nieporozumień?

·         zrozumianym i zrozumiałym w kontaktach interpersonalnych? J

·         w jaki sposób zbudować dobre relacje z rozmówcą i jak słowami wpływać na zachowanie innych?

·         jak powstają emocje i  jak nimi zarządzać w zgodzie z samym sobą?

·         czym jest stres, skąd się bierze wypalenie zawodowe i jak temu zapobiegać?

·         sposoby na wykorzystanie i rozwijanie inteligencji emocjonalnej? KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA: 

·         uświadomią sobie znaczenie umiejętności porozumiewania się i jej wpływu na budowanie relacji międzyludzkich,

·         nauczą się wykorzystywać zasady poprawnej komunikacji niewerbalnej w budowaniu marki własnej/ autorytetu

·         poznają techniki zadawania efektywnych pytań oraz korzyści z aktywnego słuchania

·         nauczą się świadomego zarządzania komunikacją werbalną i niewerbalną,

·         zdobędą praktyczne umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

·         zapoznają się z zasadami asertywnej komunikacji

·         nauczą się wykorzystywać inteligencję emocjonalną w celu poprawy komunikacji interpersonalnej

·         zapoznają się z przyczynami powstawania stresu, jego następstwami oraz możliwościami jego redukcji w szybki i skuteczny sposób

·         nauczą się świadomie kreować swoją postawę oraz wypracują własny model  wizerunku


Czas trwania:

2 dni (16 h)

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:

1100 zł brutto / os (zw. z VAT)


Cena szkolenia zawiera:

 • pakiet materiałów szkoleniowych,

 • obiad + przerwy kawowe,

 • certyfikat ukończenia szkolenia,

 • opcjonalnie: indywidualne konsultacje z trenerem w dniu trwania szkolenia dla chętnych osób

Metodologia prowadzenia szkolenia:

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe.

20% czasu – poświęcamy teorii

80 % czasu poświęcone jest na:

- symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe,

- dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.
Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.
Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

!Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.PROGRAM SZKOLENIA:
EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ ŹRÓDŁEM SUKCESÓW W BUDOWANIU RELACJI

·         Znaczenie komunikowania się w budowaniu relacji

·         Efektywna komunikacja a „bariery” komunikacyjne

·         Komunikacja to nie tylko słowa, jak wykorzystać świadomie przekaz niewerbalny

·         Jak się porozumieć, gdy nie ma „chemii” Czym są style komunikowania? Ich znaczenie w efektywnej współpracy zespołu

·         Autodiagnoza własnego stylu komunikacyjnego. Macierz zachowań i reakcji a styl osobowościowy

·         Rapport, jako podstawa zrozumienia, budowania relacji oraz wywierania wpływu

KOMUNIKACJA WERBALNA VS. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

·         Anatomia wypowiedzi

·         Słowa niosą moc – co mówić, aby nas słuchano

·         Wykorzystanie języka wpływu i perswazji

·         Fakty  a ich interpretacja – skąd się biorą zniekształcenia w komunikacji werbalnej i jak je eliminować.

AKTYWNE SŁUCHANIE

·         Znaczenie słuchania – zasady rządzące aktywnym słuchaniem.

·         Sztuka zadawania pytań – siła DOBRYCH pytań w komunikacji.

·         Korzyści z zadawania pytań.

·         Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

·         Technika parafrazy a wspólne zrozumienie komunikatów.

·         Prowadzenie rozmów poprzez zadawanie pytań.


ROLA INFORMACJI ZWROTNEJ W KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ I BUDOWANIU RELACJI

         Dobra” i „zła” informacja zwrotna – cechy.

·         Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej w trudnych sytuacjach

·         Krytyczna informacja zwrotna

·         Pochwały i okazywanie uznania – jak to działa na innych.

ASERTYWNA KOMUNIKACJA W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH

·         Czym jest asertywność?

·         Asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikat JA.

·         Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych.

·         Metody mówienia NIE w ujęciu asertywnym

·         Nierealne żądania. Obrona przed szantażem, manipulacją i agresją.

·         Jak skutecznie kontrolować rozmowę?

·         Asertywna komunikacja bez nieporozumień. Informacja zwrotna i inne komunikaty asertywne .

SYTUACJE TRUDNE I KONFLIKTOWE I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA 

·         skąd się biorą konflikty i jak im zapobiegać

·         rodzaje sytuacji trudnych i konfliktowych

·         analiza i sposoby rozwiązania konfliktów w praktyce

AUTOPREZENTACJA JAKO ŚWIADOMY KOMUNIKAT

·         Co komunikujemy innym

·         Czym  jest wizerunek własny

·         Poczucie własnej wartości a wizerunek

·         Rola wizerunku w życiu zawodowym

·         Budowanie wiarygodności

 • Elementy komunikacji niewerbalnej i werbalnej

 • Spójność komunikatów. Znaczenie gestów, praca głosem, parajęzyk

KOMPETENCJE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

         Kompetencje psychologiczne (relacje z  samym sobą)

 • Samoświadomość

 • Samoocena

 • Samokontrola lub Samoregulacja

·         Kompetencje prakseologiczne (inaczej kompetencje działania-nasz stosunek do zadań, wyzwań i działań)

 • Motywacja

 • Zdolności adaptacyjne

 • Sumienność

·         Kompetencje społeczne (relacje z innymi)

 • Empatia

 • Asertywność

 • Perswazja

 • Przywództwo

 • Współpraca

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI. STRES

·         po co nam emocje

·         ABC emocji – metody pracy

·         skąd się bierze stres

·         stres pozytywny i negatywny

techniki rozładowania stresuPROWADZĄCY:

 Coach Kryzysowy™, Trener Relacji i Rozwoju osobistego

 Od 1990 r. nieustannie pracuję z ludźmi zgłębiając obszar budowania zdrowych relacji i rozwoju komunikacji interpersonalnej. Przez kilka lat zarządzałam pracą specjalistów i menedżerów, rekrutując, wdrażając, szkoląc, motywując i oceniając.

Od kilkunastu lat projektuję i prowadzę szkolenia z efektywnej komunikacji, budowania relacji w sprzedaży i inteligentnego zarządzania.

Wprowadzam do szkoleń elementy NLP, metody coachingowe, zarządzanie stresem, kryzysem oraz

inteligencję emocjonalną - najskuteczniejszy gwarant sukcesu.

Jestem osobą niezwykle komunikatywną, kreatywną z dużym poczuciem misji, ale też odpowiednią

dawką humoru niezbędną w pracy z ludźmi. Jako zadaniowiec skupiam się i dążę do wyznaczonego

celu. Jako akredytowany Coach Kryzysowy™ oraz Trener Relacji i Rozwoju osobistego specjalizuję się w kryzysach emocjonalnych w życiu prywatnym i zawodowym. Swoich Klientów wspieram

w budowaniu poczucia własnej wartości, rozwoju osobistym i zawodowym. Pracuję z osobami

zmagającymi się z chronicznym stresem, konfliktami i kryzysami w pracy, a także wypaleniem

zawodowym. Uczę, jak pracować ze stresem, pokonywać życiowe bariery, rozwijać talenty

i budować zdrowe relacje międzyludzkie.

 Posiadane certyfikaty:

Coach ICI - International Association of Coaching Institutes

Coach Kryzysowy ™– Polskie Towarzystwo Coachingu Kryzysowego

Practitioner of Art of NLP – Polskie Stowarzyszenie NLP i International Association of NLP Institutes

Trener Zarządzania – Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

* pola wymagane


Zapraszamy na najbliższe szkolenia owarte

Prev Next
Telefoniczne umawianie spotkań

Telefoniczne umawianie spotkań

TELEFONICZNE UMAWIANIE SPOTKAŃ- COLD CALLING 09/12/2019 Poznań 27/01/2020 Warszawa 24/06/2020 Kraków     Przekazanie narzędzi pozwalających: Skutecznie umawiać spotkania z Klientem Podnieść efektywność kontaktów telefonicznych, Prowadzić...

Czytaj dalej
Nowoczesne strategie sprzedaży i finalizacji transakcji

Nowoczesne strategie sprzedaży i fi…

Warsztaty szkoleniowe rozwijające kreatywne myślenie w sprzedaży, oparte na poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań wpływających na zwiększenie efektywności handlowca....

Czytaj dalej
PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Z WYK…

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ   Terminy najbliższych szkoleń: 21-22/04/2020 Katowice 21-22/05/2020 Warszawa     Szukasz innej lokalicacji lub...

Czytaj dalej
Nowoczesne strategie zarządzania zespołem

Nowoczesne strategie zarządzania ze…

Warsztaty szkoleniowe rozwijające kreatywne myślenie w zarządzaniu zespołem, oparte na poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań wpływających na zwiększenie efektywności...

Czytaj dalej
SKUTECZNY LIDER -Strategie zarządzania i motywowania II

SKUTECZNY LIDER -Strategie zarządza…

    SKUTECZNE ZARZĄDZANIE I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW- rozszerzone szkolenie menedżerskie     Terminy szkolenia 20-21/01/2020 Poznań 26-27/03/ 2020 Warszawa 23-24/04/2020 Katowice 04-05/06/2020 Rzeszów   Autorski program trenera, zatem drugiego...

Czytaj dalej
Proaktywna sprzedaż telefoniczna produktów i usług

Proaktywna sprzedaż telefoniczna pr…

Warsztaty szkoleniowe rozwijające kreatywne myślenie w sprzedaży przez telefon, oparte na poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań wpływających na zwiększenie...

Czytaj dalej
Profesjonalne negocjacje handlowe

Profesjonalne negocjacje handlowe

INTENSYWNE WARSZTATY NEGOCJACYJNE- Jak podnieść efektywność negocjacji handlowych z naszymi Klientami     03-04/02/2020 Warszawa 18-19/05/2020 Kraków   Szkolenie to pozwoli na...

Czytaj dalej

Masz pytania? Chętnie odpowiem:

tel. (33) 300 31 45

tel. (22) 390 52 45

biuro@solberg-szkolenia.pl

SOLBERG - Grupa Szkoleniowa ©   |  Projekt i wykonanie: Webpiksel.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Polityka plików cookies...