PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

Pobierz programCzas trwania:
2 dni- 16 h

 

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ
Terminy najbliższych szkoleń:


21-22/04/2020 Katowice

21-22/05/2020 Warszawa
Jesteś zainteresowany otrzymaniem oferty szkolenia zamkniętego dla swojej firmy?
A może szukasz szkolenia w innym terminie lub lokalizacji?

 

Jak budować dobre relacje z klientem i zdobyć przewagę nad konkurencją?Gdy oferty są porównywalne, klienci zazwyczaj wybierają współpracę z tymi firmami, które ich zdaniem są warte zaufania i proponują najwyższą jakość obsługi klienta.

Obsługa klienta to niezwykle ważny obszar dla każdej organizacji, której zależy na nawiązaniu
i utrzymaniu długotrwałych relacji z klientem. Jak pokazują badania rynkowe, głównym powodem rezygnacji klienta z dotychczasowej współpracy, jest niezadowolenia z obsługi. Dzisiaj w rozmowach z klientem liczy się nie tylko nastawienie na rozwiązywanie problemów, czy też umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami, ale również pro-aktywna i asertywna postawa oraz umiejętność budowania dobrych relacji.


Cena 1550 zł brutto/osobę (zwolnienie z VAT) szkolenia zawiera:

 • pakiet materiałów szkoleniowych,

 • obiad + przerwy kawowe,

 • certyfikat ukończenia szkolenia,
CEL SZKOLENIA:

Głównym celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej z naciskiem na wykorzystanie możliwości, jakie daje rozwinięcie inteligencji emocjonalnej w budowaniu długotrwałych relacji z klientem.

Warsztat szkoleniowy uświadamia, co składa się na komunikację międzyludzką, jakie są najczęściej występujące bariery w komunikacji oraz ułatwia poznanie wzajemnych zależności jakie tworzą się w relacjach między ludźmi.Osoby uczestniczące w szkoleniu zapoznają się z typami klientów, poznają dopasowane do typu sposoby obsługi oraz przećwiczą najskuteczniejsze style komunikacji oparte na najlepszych metodach negocjacyjnych z uwzględnieniem asertywnej postawy.

Na szkoleniu uczestnicy zdobędą także umiejętność budowania wizerunku firmy, pro-aktywnej obsługi klienta oraz prowadzenia efektywnych rozmów z trudnym bądź wymagającym klientem.  Zdobędą wiedzę, jak zarządzać  emocjami, jak radzić sobie w kłopotliwych sytuacjach oraz jak asertywnie reagować na manipulacje, czy próby wyprowadzenia z równowagi ze strony rozmówcy.

Uczestnicy poznają również elementy inteligencji emocjonalnej, jednej z kluczowych umiejętności zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym, odpowiada za budowanie relacji z innymi ludźmi, tworzenie efektywnych zespołów, a także za własny, harmonijny rozwój.

Ta część warsztatów wyposaży uczestników w umiejętności regulacji najczęściej pojawiających się emocji oraz prowokowanych nimi procesów myślowych. Dowiedzą się także w jaki sposób system emocjonalny wpływa na nasze role w społeczeństwie, czy budowanie relacji międzyludzkich w życiu osobistym i zawodowym. Dzięki tej części szkolenia uczestnicy zdobędą narzędzia do skutecznego rozwiązywania konfliktów.

W trakcie szkolenia szczególny nacisk będzie położony na poznanie i przećwiczenie narzędzi komunikacyjnych, które pozwolą doskonalić Profesjonalną Obsługę Klienta.Uczestnicy:

Szkolenie polecane jest osobom osobom będącym zarówno w bezpośrednim jak i telefonicznym kontakcie z klientem, pracownikom działów obsługi klienta, osobom odpowiedzialnym za obsługę procesu reklamacyjnego; wszystkim, którzy w swojej pracy kontaktują się z klientami, dbając o długofalowe relacje i budując dobry wizerunek firmy.ZAKRES SZKOLENIA:

I. PROFESJONALNY MODEL OBSŁUGI KLIENTA

Obsługa klienta oparta na standardach firmowych i osobistych .

Profesjonalna obsługa– czego naprawdę oczekuje klient?

Sztuka kreowania wizerunku w kontaktach z klientem.

Firma to również ja– postawa pracownika oparta na konsekwencji i odpowiedzialności.

Efektywność osobista – planowanie i zarządzanie czasem.II. TYPY I ZACHOWANIA KLIENTÓW

Typologia klienta, jak lepiej zrozumieć klienta?

Zasady współpracy z różnymi typami klientów. Możliwości i zagrożenia.

Budowanie pozytywnych relacji z klientem.

Zachowania wzbudzające zaufanie klienta, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie?

Typowe błędy w kontaktach z klientem.III. PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

Zrozumieć klienta – postawa pro-kliencka.

Emocje w kontaktach z klientem.

Obiekcje – jak pracować z trudnym klientem?

Zarządzanie informacją od klientów- optymalne rozwiązania.IV. INTELIGENCJA EMOCJONALNA W OBSŁUDZE KLIENTA.

Inteligencja emocjonalna - znaczenie emocji w życiu zawodowym.

Samoświadomość emocjonalna – jak powstają i jakie są skutki emocji.

Samokontrola - świadome zarządzanie własnymi emocjami.

Empatia – wykorzystanie emocji w relacjach w klientem.

Umiejętności społeczne – jak wzbudzać u innych pożądane reakcje?

Zarządzanie konfliktem - efektywne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.V. PROFESJONALNA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

Aktywne słuchanie – klucz do zdobycia zaufania klienta.

Sztuka stosowania pozytywnych zwrotów – czego unikać negocjacjach.

Trening języka korzyści i nawiązywania do sfery emocjonalnej klienta.

Sposoby prowadzenia efektywnej rozmowy – po co nam kontrakt?

Odpowiednie pytania gwarancją powodzenia w rozmowie z klientem.

Znaczenie informacji zwrotnej.

Reguły i zasady profesjonalnego wykorzystywania komunikacji niewerbalnej. VI. TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE KLIENTA

Indywidualne postawy w sytuacjach konfliktowych.

Zarządzanie stresem, a pozytywne nastawienie.

Metody efektywnego rozwiązywania konfliktów.

Obiekcje, skargi i uwagi klientów – jak na nie optymalnie odpowiedzieć?

Sytuacje kryzysowe – alternatywa dla niezadowolonych klientów.

Sytuacje stresogenne, jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu. VII. POSTAWA ASERTYWNA W NEGOCJACJACH

Stanowczo i uprzejmie  – podstawowe zasady asertywnej komunikacji.

Metody radzenia sobie z niemożliwymi do realizacji żądaniami klienta.

Stawianie granic.

Konstruktywna informacja zwrotna.WARSZTATY PRAKTYCZNE

na podstawie przygotowanych scenariuszy rozmów, uczestnicy warsztatów wielokrotnie ćwiczą sytuacje obsługi klienta.


W TRAKCIE SZKOLENIA UCZESTNIK:  • Uświadomi sobie znaczenia budowania wizerunku firmy poprzez profesjonalną obsługę.

 • Zdobędzie wiedzę na temat pro-aktywnej obsługi klienta.

 • Rozwinie umiejętności związane analizowaniem potrzeb klienta.

 • Zdiagnozuje swoje mocne i słabe strony w obsłudze klientów.

 • Zdobędzie umiejętności budowania pozytywnych relacji z klientem.

 • Rozwinie zdolności empatycznego słuchania klientów w celu wyeliminowania ryzyka konfliktu.

 • Przećwiczy symulacje rozmów z klientem.

 • Dowie się, czym są emocje i jakie mają znaczenie w pracy.

 • Zdefiniuje, czym jest inteligencja emocjonalna oraz jakie kompetencje emocjonalne wchodzą w jej skład.

 • Zrozumie jakie korzyści wynikają z rozwiniętej inteligencji emocjonalnej.

 • Pozna jakie są rodzaje emocji oraz jak kształtuje się proces ich powstawania emocji.

 • Sprawdzi swój poziom inteligencji emocjonalnej i wytypuje obszary do rozwoju.

 • Dowie się jak rozpoznawać rodzaje typów osobowości oraz dostosowywać komunikację do konkretnego typu osobowości.

 • Przećwiczy umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji.

 • Pozna skuteczne techniki i metody na zarządzanie emocjami w codziennej komunikacji interpersonalne oraz zidentyfikuje źródła „negatywnych” emocji.

 • Pozna techniki szybkiej zmiany sposobu myślenia w trudnej sytuacji emocjonalnej.

 • Pozna skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów oraz to, jak koncentrować się na problemie a nie na emocjach.

 • Nauczy się, jak zapobiegać lub rozwiązywać konflikty.


PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE POTRAFIŁ:

 • Świadomie kreować wizerunek specjalisty.

 • Prowadzić efektywne rozmowy ze współpracownikami i z klientami.

 • Budować profesjonalne i długotrwałe relacje z klientem.

 • Radzić sobie z trudnymi sytuacjami w rozmowach biznesowych.

 • Zarządzać sobą w czasie.

 • Być skuteczny w swoich działaniach i lepiej koncentrować się na zadaniach.

 • Rozpoznawać i zarządzać emocjami, jakie pojawią się w trakcie rozmów handlowych.

 • Wyczuwać punkt widzenia drugiej osoby i odpowiednio reagować w danej sytuacji.

 • Profesjonalnie zareagować na obiekcje klienta i odpowiedzieć odpowiednio na jego oczekiwania.

 • Budować porozumienie oraz skutecznie wpływać na innych za pomocą kluczowych umiejętności społecznych.Metodologia prowadzenia szkolenia:


Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe.

- symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe, - dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.
Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.Zasadą pracy na naszych szkoleniach jest wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera ma charakter motywujący, otwierający na rozwój. Małe grupy szkoleniowe pozwalają nam na dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb naszych uczestników.
Szkolenia prowadzone są w oparciu o Cykl Kolba, w formule:

 • wykład 20%

 • warsztat 80%.Z WYKORZYSTANIEM:

 • Wykładu

 • Dyskusji moderowanej

 • Ćwiczeń indywidualnych i grupowych

 • Gier szkoleniowych

 • Testów

 • Scenek

 • Case study

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

* pola wymagane


Zapraszamy na najbliższe szkolenia owarte

Prev Next
Telefoniczne umawianie spotkań

Telefoniczne umawianie spotkań

TELEFONICZNE UMAWIANIE SPOTKAŃ- COLD CALLING 09/12/2019 Poznań 27/01/2020 Warszawa 24/06/2020 Kraków     Przekazanie narzędzi pozwalających: Skutecznie umawiać spotkania z Klientem Podnieść efektywność kontaktów telefonicznych, Prowadzić...

Czytaj dalej
Nowoczesne strategie sprzedaży i finalizacji transakcji

Nowoczesne strategie sprzedaży i fi…

Warsztaty szkoleniowe rozwijające kreatywne myślenie w sprzedaży, oparte na poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań wpływających na zwiększenie efektywności handlowca....

Czytaj dalej
PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Z WYK…

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ   Terminy najbliższych szkoleń: 21-22/04/2020 Katowice 21-22/05/2020 Warszawa     Szukasz innej lokalicacji lub...

Czytaj dalej
Nowoczesne strategie zarządzania zespołem

Nowoczesne strategie zarządzania ze…

Warsztaty szkoleniowe rozwijające kreatywne myślenie w zarządzaniu zespołem, oparte na poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań wpływających na zwiększenie efektywności...

Czytaj dalej
SKUTECZNY LIDER -Strategie zarządzania i motywowania II

SKUTECZNY LIDER -Strategie zarządza…

    SKUTECZNE ZARZĄDZANIE I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW- rozszerzone szkolenie menedżerskie     Terminy szkolenia 20-21/01/2020 Poznań 26-27/03/ 2020 Warszawa 23-24/04/2020 Katowice 04-05/06/2020 Rzeszów   Autorski program trenera, zatem drugiego...

Czytaj dalej
Proaktywna sprzedaż telefoniczna produktów i usług

Proaktywna sprzedaż telefoniczna pr…

Warsztaty szkoleniowe rozwijające kreatywne myślenie w sprzedaży przez telefon, oparte na poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań wpływających na zwiększenie...

Czytaj dalej
Profesjonalne negocjacje handlowe

Profesjonalne negocjacje handlowe

INTENSYWNE WARSZTATY NEGOCJACYJNE- Jak podnieść efektywność negocjacji handlowych z naszymi Klientami     03-04/02/2020 Warszawa 18-19/05/2020 Kraków   Szkolenie to pozwoli na...

Czytaj dalej

Masz pytania? Chętnie odpowiem:

tel. (33) 300 31 45

tel. (22) 390 52 45

biuro@solberg-szkolenia.pl

SOLBERG - Grupa Szkoleniowa ©   |  Projekt i wykonanie: Webpiksel.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Polityka plików cookies...