Trudne sytuacje
i kreatywne
rozwiązywanie
problemów

1 dzień (8 h)

990 zł
online: 990 zł

+23 % VAT
 • pakiet materiałów szkoleniowych
 • obiad + przerwy kawowe
  (nie dotyczy szkolenia w wersji ONLINE),
 • certyfikat ukończenia szkolenia, 
  możliwość indywidualnych konsultacji
  z trenerem w dniu szkolenia

Cel

Otwarcie komunikacji w grupie uczestników szkolenia nakierowanej na doskonalenie metod pracy -zewidencjonowanie i przedyskutowanie typowych praktycznych problemów z rozwiązywaniem problemów w realiach jednostki zatrudniającej
Poznanie kluczowych zasad efektywnego i twórczego rozwiązywania problemów oraz określenie warunków niezbędnych dla efektywności działania w tym zakresie
Poznanie i przećwiczenie wybranych technik pracy indywidualnej i zespołowej wspomagających efektywne itwórcze rozwiązywanie problemów
Określenie własnych mocnych stron i obszarów rozwoju w zakresie tematyki szkolenia

Uczestnicy

Kadra kierownicza, menedżerowie, dyrektorzy, właściciele przedsiębiorstw, liderzy oraz każdy kto chciałby zwiększyć efektywność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Terminy

do uzgodnienia

Program szkolenia

Motywacja do twórczego zachowania
Etapy procesu twórczego myślenia
Przygotowania do tworzenia nowych pomysłów  

 • Przekazywanie celów i efektywna organizacja pracy zespołu
 • Różnica między grupą a zespołem
 • Cechy efektywnego zespołu
 • Role zespołowe a motywacja
 • Odpowiedzialność w zespole
 • Co zagraża zespołowi w osiąganiu celów?
 • Efektywność zespołowa vs. efektywność pracownika

Formułowanie problemu
Badanie przyczyn powstawania problemów
Poszukiwanie, wybór i ocena rozwiązań
drzewo decyzyjne
mapy rozwiązań
Wprowadzanie rozwiązań
podział ról w zespole według kwalifikacji
harmonogramy
planowanie realizacji przedsięwzięć

 • Metaplan.
 • Sieć poszukiwań.
 • Kula śnieżna.

Metodologia prowadzenia szkolenia

To szkolenie oparte jest na praktycznych warsztatach oraz treningach modeli i wypracowanych narzędzi, z dostosowaniem do specyfik branżowych uczestników szkolenia. 

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom wypracowanie konkretnych narzędzi lub ich wybór z tych prezentowanych przez trenera.
Trening pozwoli na ich zastosowanie w praktyce oraz analizę skuteczności i dopracowanie. 

Każdy z uczestników dostaje praktyczny feedback rozwojowy od trenera i pozostałych uczestników. 

Gwarancja SOLBERG

• gwarancja komfortowej grupy, tak by skupić się maksymalnie na każdym uczestniku

• gwarancja warsztatowej formy szkolenia, tak by zwiększyć efektywność szkolenia

• gwarancja indywidualnego podejścia do każdego uczestnika – powiedz nam o swoich oczekiwaniach a dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb

Masz pytania
dotyczące
szkolenia?​

Napisz

do Nas

lub
zadzwoń

Pobierz potrzebne dokumenty