Nowoczesne
Strategie
Zarządzania
Zespołem
i Motywowania pracowników

2 dni (16 h)

1590 zł
online: 1590 zł

+23%VAT
  • pakiet materiałów szkoleniowych
  • obiad + przerwy kawowe
    (nie dotyczy szkolenia w wersji ONLINE),
  • certyfikat ukończenia szkolenia, 
    możliwość indywidualnych konsultacji
    z trenerem w dniu szkolenia

Cel


Rozpoznasz swój styl kierowania oraz wynikające z niego atuty i ograniczenia,
Nabędziesz wiedzę potrzebną do delegowania zadań
Poznasz sposoby formułowania celów i ustalania priorytetów,
Poznasz metody rozwijania umiejętności i określania indywidualnych cech członków zespołu
Zdobędziesz umiejętność inicjowania procesu budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród współpracowników
Wzmocnisz swoją skuteczność w przekazywaniu konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom
Nauczysz się efektywnego zarządzania zespołem pracowników.
Rozwiniesz optymalnie zespół i pracowników.
Zaprezentujemy sposoby zarządzania procesami wewnętrznymi charakterystycznymi dla zespołów.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich kierowników, zarówno tych, którzy dopiero objęli funkcję kierowniczą, jak i dla tych, którzy zajmują się kierowaniem już od jakiegoś czasu.Szkolenie polecane dyrektorom, kierownikom, menadżerom zainteresowanym poprawą swoich wyników, liderom poszukującym nowych sposobów oddziaływania, specjalistom przygotowującym się do zadań zarządczych; każdemu, kto organizuje pracę własną i innych..


Terminy:
19-20.03.2024 Poznań
21-22.03.2024 Katowice
03-04.10.2024 Katowice

Program szkolenia

Budowanie pozytywnego wizerunku i zaufania wśród podwładnych

Właściwa postawa osoby zarządzającej zespołem

Zadania w zespole – rozwój partnerstwa i współpracy

 

 

Rozpoznawanie potrzeb pracowników

Różnice w oczekiwaniach pracownika i przełożonego

Wzmacnianie zaangażowania zespołu i pracowników

Komunikacja i atmosfera w zespole- kluczowym elementem współpracy zespołowej

 

Funkcje komunikacji w procesie kierowania.

Rodzaje słuchania i rola czujnego słuchania w zadowalającej współpracy

Angażowanie pracowników do działania

Budowanie zaufania wśród podwładnych

Budowanie relacji ze współpracownikami

Tworzenie hierarchii wartości

Relacja szef- kolega

Świadome budowanie relacji – co wolno, a czego unikać

Zlecenie zadań i efektywne ich egzekwowanie

Radzenie sobie z oporem pracownika w przyjmowaniu zadań

Zarządzanie czasem i zadaniami

Pochwała/ konstruktywna krytyka

Rola feedbacku w rozwoju jednostki i grupy

Czym się różnią cele osobiste od celów zespołu?

Jak komunikować cele

Zadania jako motywator dla pracownika – jak określić zadanie

Wyznaczanie priorytetów

• Indywidualny Plan Działania

Moje wnioski

Metodologia prowadzenia szkolenia

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe.

- symulacje, mini- wykłady
- ćwiczenia
- prace indywidualne, w parach i grupowe,
- dyskusje moderowane przez trenera,
- burze mózgów,
- case study.


Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.
Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.


Zasadą pracy na naszych szkoleniach jest wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera ma charakter motywującyotwierający na rozwój. Małe grupy szkoleniowe pozwalają nam na dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb naszych uczestników.Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod  coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.

Kim jesteśmy?


Grupę Szkoleniowa SOLBERG
tworzą ludzie, którzy w branży szkoleniowej pracują od lat. Nasi trenerzy posiadają często ponad 20-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej.


Grupa Szkoleniowa SOLBERG to zespół wyselekcjonowanych trenerów, coachów, doradców i wysokiej klasy ekspertów posiadających doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych.


Co ważne, trenerzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, by inspirować naszych Klientów do osiągania lepszych rezultatów biznesowych. Posiadają również ugruntowane doświadczenie szkoleniowe, w ramach którego wypracowali wiele aktywizujących i niestandardowych metody pracy, docenianych przez uczestników.


Atutem naszej kadry jest również wieloletnie doświadczenie w realizacji usług doradczoszkoleniowych w zakresie rozwoju organizacji. To kreatywni profesjonaliści potrafiący spojrzeć na funkcjonowanie organizacji, jak i pracowników z wielu perspektyw.


! Należymy do grona firm szkoleniowych posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.24/00207/2014

Dlaczego warto
wziąć udział
w szkoleniu?Poznaj opinie
potwierdzające
nasz profesjonalizm
oraz zadowolenie
Klientów:

To szkolenie możemy zorganizować specjalnie dla Twojej firmy. Dopasujemy program, czas i miejsce do Twoich potrzeb. Wszystkie nasze szkolenia mogą być finansowane przez KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY oraz bony rozwojowe, bony szkoleniowe. Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania usług szkoleniowych oraz doradczych​.

Masz pytania
dotyczące
szkolenia?​

Napisz

do Nas

lub
zadzwoń

Pobierz potrzebne dokumenty