LEADERSHIP- zarządzanie i przywództwo

2 dni (16 h)

1790 zł
online: 1790 zł

+23%VAT
 • pakiet materiałów szkoleniowych
 • obiad + przerwy kawowe
  (nie dotyczy szkolenia w wersji ONLINE),
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • możliwość indywidualnych konsultacji
  z trenerem w dniu szkolenia
Nowość

Cel


umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu bycia liderem zespołu, którym zarządzają, w kontekście motywacji zespołu i pracownika oraz zadań zespołowych,
nauczenie się sposobów doboru strategii motywacji do człowieka, zadania i funkcji,
poznanie metod rozwijania umiejętności i określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,
nabycie umiejętności współpracy z pracownikiem w budowaniu jego efektywności zadaniowej oraz zaangażowania w realizację celów zespołowych i indywidualnych,
wzmocnienie swojej skuteczność w przekazywaniu konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom – informacja zwrotna i jej funkcja motywacyjna,
poznanie sposobów egzekwowania wykonania zadań,
nabycie umiejętności efektywnego delegowania zadań,
nabycie umiejętności wyrażania pochwały i konstruktywnej krytyki,
nabycie umiejętności identyfikowania źródeł problemów w zarządzaniu zespołem.
wzmocnienie kluczowych kompetencji i strategi pracy menedżerskiej z zespołem.

Uczestnicy


- menedżerowie/liderzy, którzy chcą wiedzieć, w jaki sposób rozmawiać z pracownikami i jak reagować na opinie, odmowy i trudne sytuacje konfliktowe;
- osoby zarządzające, dla których istotnym elementem budowania relacji jest rozumienie ludzi i umiejętne reagowanie na sytuacje konfliktowe;
- liderzy, którzy chcą rozwijać kompetencje związane z asertywną komunikacją elementem budowania relacji jest rozumienie ludzi i umiejętne reagowanie na sytuacje konfliktowe; liderzy, którzy chcą rozwijać kompetencje związane z asertywną komunikacją


Terminy:
18-19.04.2024 Wrocław
09-10.05.2024 Poznań
23-24.05.2024 Warszawa
24-25.10.2024 Kraków
28-29.11.2024 Poznań

25-26.11.2024 Katowice szkolenie w j. angielskim

Program szkolenia

 • Co oznacza bycie liderem
 • Przywództwo vs autorytet
 • Świadomość i uważność
 • Czego potrzeba żeby skutecznie motywować pracownika?
 • Różnice: komunikacja, współpraca w zespole, podejmowanie decyzji
 • Odpowiedzialność zespołowa
 • Dysfunkcje pracy zespołowej
 • Autonomia
 • Wyzwania menedżera w zarządzaniu pokoleniami – jak motywować pracowników z poszczególnych pokoleń?

 

 • Zrozumienie ludzkiej natury podstawą skutecznej motywacji,
 • Współczesne wyzwania motywacyjne
 • Triada biznesowej efektywności
 • Wypracowanie zasad udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Osobiste postawy wobec udzielania feedbacku
 • Analiza transakcyjna
 • Analiza SWOT jako narzędzie diagnozy stanu obecnego
 • Co to jest cel?
 • Stawianie i kontrola realizacji celów
 • Delegowanie zadań i monitorowanie ich realizacji
 • Jak zamienić biznesowe cele SMART w cele inspirujące?
 • Dopasowanie do modelu motywacji pracownika
 • Delegowanie zadań
 • Odpowiedzialność za wynik
 • Motywujący feedaback
 • Praca w kluczowych projektach
 • Wykorzystanie narzędzi coachingowych w motywowaniu.
 • Nowy pracownik vs. „stary” pracownik.
 • Stawianie granic
 • Ocena vs krytyka
 • Budowanie siły lidera
 • Przyczyny powstawania sytuacji trudnych
 • FUKO
 • Reagowanie w sytuacjach trudnych
 • Wpływ braku reakcji lub niewłaściwej reakcji na cały zespół

Metodologia prowadzenia szkolenia

To szkolenie oparte jest na praktycznych warsztatach oraz treningach modeli i wypracowanych narzędzi, z dostosowaniem do specyfik branżowych uczestników szkolenia.

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom wypracowanie konkretnych narzędzi lub ich wybór z tych prezentowanych przez trenera.
Trening pozwoli na ich zastosowanie w praktyce oraz analizę skuteczności i dopracowanie.

Każdy z uczestników dostaje praktyczny feedback rozwojowy od trenera i pozostałych uczestników.

Gwarancja SOLBERG

• gwarancja komfortowej grupy, tak by skupić się maksymalnie na każdym uczestniku

• gwarancja warsztatowej formy szkolenia, tak by zwiększyć efektywność szkolenia

• gwarancja indywidualnego podejścia do każdego uczestnika – powiedz nam o swoich oczekiwaniach a dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb ​

To szkolenie możemy zorganizować specjalnie dla Twojej firmy. Dopasujemy program, czas i miejsce do Twoich potrzeb. Wszystkie nasze szkolenia mogą być finansowane przez KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY oraz bony rozwojowe, bony szkoleniowe. Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania usług szkoleniowych oraz doradczych​.

Masz pytania
dotyczące
szkolenia?​

Napisz

do Nas

lub
zadzwoń

Pobierz potrzebne dokumenty