Zarządzanie
sobą
w czasie
i organizacja
pracy własnej

1 dzień (8h)

990 zł
online: 990 zł

+23 % VAT
 • pakiet materiałów szkoleniowych, karty pracy,
  skrypt poszkoleniowy
 • obiad + przerwy kawowe
  (nie dotyczy szkolenia w wersji ONLINE),
 • certyfikat ukończenia szkolenia, 
  możliwość indywidualnych konsultacji
  z trenerem w dniu szkolenia
  oraz ankietowe badanie potrzeb uczestnika

Cel

- skuteczne planowanie i wyznaczanie priorytetów
- zwiększenie komfortu pracy
- efektywne zarządzanie własną pracą
- poznanie technik i metod organizowania czasu pracy
- wzrost świadomości własnych zachowań
- diagnoza dnia pracy pod kątem wydajności
- zmniejszenie poziomu stresu i ilości stresorów
- umiejętne radzenie sobie z barierami i przeszkodami
- identyfikacja „złodziei czasu”
- poznanie narzędzi zwiększających efektywność
- ograniczenie ilości złych nawyków wpływających na efektywność

Uczestnicy


Szkolenie polecane osobom, które zauważyły natłok codziennych spraw, dla każdego zainteresowanego pogłębianiem umiejętności lepszego zarządzania sobą w czasie, organizacji pracy własnej oraz ustalania i skutecznego realizowania zamierzonych celów

Terminy

8.05.2024 Katowice
16.10.2024 Poznań

Program szkolenia

 • Efektywność osobista

 • Metoda małych kroków KAIZEN- filozofia ciągłego rozwoju

 • Ocena własnych predyspozycji i silnych stron

 • Rozwijaj swoje mocne strony SWOT

 • Skąd bierze się motywacja
 • Psychologia skukcesu- rola przekonań mobilizujących vs.powstrzymujących realizację
 • Odpowiedzialność za własne życie, pracę i realizację celów
 • Zasady wizji i wyobrażenia w kształtowaniu efektywności i zwycięstwa
 • Określ swój cel- SMART
  Proces zarządzania projektem- swtórz swój Action Plan

 • Ustalanie priorytetów- macierz Eisenhowera

 • Zarządzanie informacjami i kolekcjonowanie istotnych informacji

 • Pięcioetapowy proces zarządzania zadaniami
  – Kolekcjonowanie -> Analizowanie->Porządkowanie -> Przeglądanie -> Realizacja

 • Pomocne narzędzia, wybierz swój planner

 • Planowanie na własnym stanowisku pracy
 • Zasady konstruowania planów
 • Planowanie dnia i harmonogramu
 • Model skutecznego planu
 • Uwzględnienie problemów i awarii
 • Planowanie od tyłu

Metodologia prowadzenia szkolenia

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe.

- symulacje,
- mini- wykłady
- ćwiczenia
- prace indywidualne, w parach i grupowe,
- dyskusje moderowane przez trenera,
- burze mózgów,
- case study.

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

Gwarancja SOLBERG

• gwarancja komfortowej grupy, tak by skupić się maksymalnie na każdym uczestniku

• gwarancja warsztatowej formy szkolenia, tak by zwiększyć efektywność szkolenia

• gwarancja indywidualnego podejścia do każdego uczestnika – powiedz nam o swoich oczekiwaniach a dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb

W trakcie szkolenia
uczestnik:

➢ poznać zasady planowania
➢ nabyć umiejętności zarządzania swoimi planami
➢ nabyć umiejętności ustalania priorytetów
➢ poznać sposoby odkrywania własnej kreatywności
➢ zdobyć narzędzia do efektywnego zarządzania sobą w czasie i realizacji celów

Po szkoleniu uczestnik
będzie potrafił:

● Zwiększysz swoją efektywność zarządzania sobą w czasie
● Nauczysz się prawidłowo określać i planować cele
● Zwiększysz wydajność swojej pracy
● Będziesz miał okazję poznać najskuteczniejsze sposoby walki ze złymi nawykami i złodziejami czasu


Poznaj opinie
potwierdzające
nasz profesjonalizm
oraz zadowolenie
Klientów:

To szkolenie możemy zorganizować specjalnie dla Twojej firmy. Dopasujemy program, czas i miejsce do Twoich potrzeb. Wszystkie nasze szkolenia mogą być finansowane przez KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY oraz bony rozwojowe, bony szkoleniowe. Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania usług szkoleniowych oraz doradczych​.

Masz pytania
dotyczące
szkolenia?​

Napisz

do Nas

lub
zadzwoń

Pobierz potrzebne dokumenty