Efektywna komunikacja
interpersonalna i
zarządzanie stresem

2 dni (16h)

1590 zł
online: 1590 zł

+23 % VAT
 • pakiet materiałów szkoleniowych, karty pracy,
  skrypt poszkoleniowy
 • obiad + przerwy kawowe
  (nie dotyczy szkolenia w wersji ONLINE),
 • certyfikat ukończenia szkolenia, 
  możliwość indywidualnych konsultacji
  z trenerem w dniu szkolenia
  oraz ankietowe badanie potrzeb uczestnika

Zdolność do efektywnego
komunikowania się
nigdy wcześniej
nie była tak istotna,
jak dziś!

Chcesz poznać:

· swój osobisty potencjał w zakresie komunikacji interpersonalnej?
· jak dzięki komunikacji osiągnąć sukces w budowaniu relacji?
· w jaki sposób możesz świadomie zarządzać komunikacją niewerbalną, by wzbudzać zaufanie i sympatię?
· czym jest konstruktywna informacja zwrotna?
· różnice między słyszeniem a słuchaniem?
· parafrazę, aby móc wpływać na redukcję konfliktów i nieporozumień?
· zrozumianym i zrozumiałym w kontaktach interpersonalnych? 
· w jaki sposób zbudować dobre relacje z rozmówcą i jak słowami wpływać na zachowanie innych?
· jak powstają emocje i jak nimi zarządzać w zgodzie z samym sobą?
· czym jest stres, skąd się bierze wypalenie zawodowe i jak temu zapobiegać?

Cel

Celem warsztatów będzie nabycie niezbędnej wiedzy z zakresu psychologii emocji, inteligencji emocjonalnej, źródeł powstawania konfliktów oraz wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, wpływających na efekty i jakość naszych relacji.

Uczestnicy

Uczestnicy zrozumieją, jak duże znaczenie w komunikacji odgrywają nasze myśli i przekonania, otrzymają narzędzia pozwalające na skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych z konfliktem oraz poznają zasady budowania autorytetu/ marki własnej w życiu prywatnym i zawodowym. Warsztat szkoleniowy pokaże uczestnikom, w jaki sposób ludzie mogą na siebie oddziaływać, z czego składa się komunikacja międzyludzka oraz jak rozwijać inteligencję emocjonalną. Uczestnicy szkolenia zapoznają się też w praktyce z najskuteczniejszymi stylami i strategiami komunikacyjnymi, umożliwiającymi dokładne zrozumienie drugiej strony.

Terminy

06-07.06.2024 Poznań
06-07.06.2024 Wrocław
27-28.06.2024 Warszawa
21-22.11.2024 Kraków
26-27.11.2024 Poznań

Program szkolenia

· Znaczenie komunikowania się w budowaniu relacji
· Efektywna komunikacja a „bariery” komunikacyjne
· Komunikacja to nie tylko słowa, jak wykorzystać świadomie przekaz niewerbalny
· Jak się porozumieć, gdy nie ma „chemii” Czym są style komunikowania? Ich znaczenie w efektywnej współpracy zespołu
· Autodiagnoza własnego stylu komunikacyjnego. Macierz zachowań i reakcji a styl osobowościowy
· Rapport, jako podstawa zrozumienia, budowania relacji oraz wywierania wpływu

· Anatomia wypowiedzi
· Słowa niosą moc – co mówić, aby nas słuchano
· Wykorzystanie języka wpływu i perswazji
· Fakty a ich interpretacja – skąd się biorą zniekształcenia w komunikacji werbalnej i jak je eliminować.

Znaczenie słuchania – zasady rządzące aktywnym słuchaniem.
· Sztuka zadawania pytań – siła DOBRYCH pytań w komunikacji.
· Korzyści z zadawania pytań.
· Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
· Technika parafrazy a wspólne zrozumienie komunikatów.
· Prowadzenie rozmów poprzez zadawanie pytań.

Dobra” i „zła” informacja zwrotna – cechy.
· Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej w trudnych sytuacjach
· Krytyczna informacja zwrotna
· Pochwały i okazywanie uznania – jak to działa na innych.

· Czym jest asertywność?
· Asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikat JA.
· Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych.
· Metody mówienia NIE w ujęciu asertywnym
· Nierealne żądania. Obrona przed szantażem, manipulacją i agresją.
· Jak skutecznie kontrolować rozmowę?
· Asertywna komunikacja bez nieporozumień. Informacja zwrotna i inne komunikaty asertywne .

· skąd się biorą konflikty i jak im zapobiegać
· rodzaje sytuacji trudnych i konfliktowych
· analiza i sposoby rozwiązania konfliktów w praktyce

· Co komunikujemy innym
· Czym jest wizerunek własny
· Poczucie własnej wartości a wizerunek
· Rola wizerunku w życiu zawodowym
· Budowanie wiarygodności

● Elementy komunikacji niewerbalnej i werbalnej
● Spójność komunikatów. Znaczenie gestów, praca głosem, parajęzyk

Kompetencje psychologiczne (relacje z samym sobą)
● Samoświadomość
● Samoocena
● Samokontrola lub Samoregulacja

· Kompetencje prakseologiczne (inaczej kompetencje działania-nasz stosunek do zadań, wyzwań i działań)

● Motywacja
● Zdolności adaptacyjne
● Sumienność

· Kompetencje społeczne (relacje z innymi)

● Empatia
● Asertywność
● Perswazja
● Przywództwo
● Współpraca

· po co nam emocje
· ABC emocji – metody pracy
· skąd się bierze stres
· stres pozytywny i negatywny techniki rozładowania stresu

Metodologia prowadzenia szkolenia

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe. 

Zgodnie z Cyklem KOLBA, by zagwarantować SKUTECZNOŚĆ szkolenia:

20% czasu – poświęcamy teorii 
80 % czasu poświęcone jest na: 
– symulacje, 
– mini- wykłady
- ćwiczenia
- prace indywidualne, w parach i grupowe, – dyskusje moderowane przez trenera, – burze mózgów,
- case study. 

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych. Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój. 

! Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.

Gwarancja SOLBERG

• gwarancja komfortowej grupy, tak by skupić się maksymalnie na każdym uczestniku

• gwarancja warsztatowej formy szkolenia, tak by zwiększyć efektywność szkolenia

• gwarancja indywidualnego podejścia do każdego uczestnika – powiedz nam o swoich oczekiwaniach a dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb

Korzyści dla
uczestników:

· uświadomią sobie znaczenie umiejętności porozumiewania się i jej wpływu na budowanie relacji międzyludzkich,
· nauczą się wykorzystywać zasady poprawnej komunikacji niewerbalnej w budowaniu marki własnej/ autorytetu
· poznają techniki zadawania efektywnych pytań oraz korzyści z aktywnego słuchania
· nauczą się świadomego zarządzania komunikacją werbalną i niewerbalną,
· zdobędą praktyczne umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
· zapoznają się z zasadami asertywnej komunikacji
· nauczą się wykorzystywać inteligencję emocjonalną w celu poprawy komunikacji interpersonalnej
· zapoznają się z przyczynami powstawania stresu, jego następstwami oraz możliwościami jego redukcji w szybki i skuteczny sposób
· nauczą się świadomie kreować swoją postawę oraz wypracują własny model wizerunku

To szkolenie możemy zorganizować specjalnie dla Twojej firmy. Dopasujemy program, czas i miejsce do Twoich potrzeb. Wszystkie nasze szkolenia mogą być finansowane przez KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY oraz bony rozwojowe, bony szkoleniowe. Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania usług szkoleniowych oraz doradczych​.

Masz pytania
dotyczące
szkolenia?​

Napisz

do Nas

lub
zadzwoń

Pobierz potrzebne dokumenty